search

Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület

 

Elnök: Lovas Csilla

Elnökhelyettes: Tóth Sándor

Titkár: Andrásné Marton Zsuzsanna

Pénztáros: Takács Ferencné

Vezetőségi tag: Renkecz Kornélia

 

Felügyelő Bizottság tagjai: Garamvölgyi Istvánné, Szommer Imréné, Viliminé Dr. Kápolnás Mária (elnök)

 

Fogadónap:

Hétfői napokon 8-12 és 13-16 óra között a Wosinsky Mór Múzeumban

 
Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-nak fogadására.
Adószámunk: 18737761-1-17

Felajánlását ezúton köszönjük!

 

A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület

alapszabályából

D1 – Az egyesület célja I.

 • A Wosinsky Mór Megyei Múzeum gyűjteményei, tudományos és közművelődési tevékenysége iránt érdeklődők összefogása.
 • Elősegíti a megye történelmi feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését, közreadását.
 • A honismeret és kultúra ápolásával, terjesztésével segíti az egyesületi tagok műveltséggyarapító és turisztikai tevékenységét.
 • A kulturális és természeti értékek, az épített környezet védelme, gondozása, megóvása, népszerűsítése. A megye kulturális életének színesítése, a társadalomtudományi, művészeti, környezetvédelmi ismeretterjesztés megvalósítása.
 • Közönségkapcsolat kialakítása más hazai és külföldi, főként a határon túli magyar múzeumokkal. Kapcsolatépítés és együttműködés más múzeumok baráti köreivel, illetve egyesületeivel.
 • A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum támogatása: rendezvényeivel, szervezett előadásaival bővíti, népszerűsíti a múzeum közművelődési, ismeretterjesztő tevékenységét. A tagság bevonása konkrét múzeumi feladatok ellátásába.
 • Minta nyújtása a szabadidő tartalmas eltöltésére, a közösség érdekében végzett együttes cselekvésre ösztönzés.

D2 – Az egyesület célja II.

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

EASZ -01-2 – Egyesület adatai

Az egyesület tevékenysége:

 • Alapcéljai megvalósítását elősegítő színvonalas ismeretterjesztő előadások, kulturális programok és rendezvények szervezése, melyek a tagság aktív részvételére épülnek.
 • A megye történetére, fejlődésére vonatkozó tárgyi és írásos anyagok gyűjtése, kutatása, bemutatása, közreadása, publikálása.
 • Ismeretterjesztő városnéző túrák szervezése a megyében,  belföldön és külföldön. Ennek érdekében együttműködik idegenvezetőkkel, turisztikai szakemberekkel.
 • Segíti és támogatja a múzeum szakmai és közönségkapcsolati tevékenységét, rendezvényeit, programjaival növeli a múzeum ismertségét, népszerűségét.
 • Feladatának tartja az egész életen át tartó tanulás jegyében a fiatalokon kívül az idősebb korosztály honismereti, néprajzi, történelmi és művészeti, környezetvédelmi ismereteinek gyarapítását.
 • Együttműködik olyan politikamentes természet- és környezetvédő körökkel, amelyek céljai megvalósításában segíthetnek.

EASZ – 03 – Egyesület adatai

Az alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében:

6.1.kötelező rendelkezései a tag jogai tekintetében

6.1.1. a közgyűlésen részt vehet

6.1.2. a közgyűlésen szavazhat

6.1.3. – ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére választható

6.1.4. a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet

6.1.5. a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet

6.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait

 

Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében:

8.1. az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni

8.2. az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit

8.3. az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait

8.4. az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait

8.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét

Letölthető dokumentumok

 • www.womm.hu
 •  • 
 • 2024 © Copyright
 •  • 
 • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.03 másodperc