search
  • Újkortörténeti
    Az újkortörténeti gyűjtemény kialakítása az 1960-as években kezdődött.

Az újkortörténeti gyűjtemény kialakítása az 1960-as években kezdődött, először azzal a szándékkal, hogy a munkásmozgalommal kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat gyűjtsék össze. Eleinte vegyesen leltározták a dokumentumokat, archív képeket és negatívokat, a tárgyakat kezelték külön gyűjteményként. Hamarosan a leltározás szempontjává vált, hogy ami nem néprajz, régészet vagy iparművészet, az került az újkortörténeti gyűjteménybe. Az 1970-es évek közepétől vált igazán tudatossá és szakmailag megalapozottá a gyűjtemények kezelése. A dokumentumok közül kiemelésre kerültek és új gyűjteményi egységet alkottak a negatívok, archív fotók és az adattár, később a nem régészeti feltárásból származó fegyvereket is az újkortörténeti gyűjteménybe sorolták.

Elkezdődött a tárgyegyüttesek, fotók, dokumentumok szisztematikus gyűjtése. Egyik fő irányt a kismesterségek, műhelyek feltárása jelentette. Az archív fotó gyűjtemény fejlődését az Egy iskola – száz régi fénykép pályázat alapozta meg. Az 1978-as állandó kiállításnál már számos tárgyat, dokumentumot, fényképet a történeti gyűjtemények biztosították. Az 1980-as években a kismesterségeket bemutató kiállítások, a szakadáti helytörténeti kiállítás és a bonyhádi Völgységi Múzeum csaknem teljes anyaga az újkortörténészek munkájának eredménye. Ebben az évtizedben jelentősen tovább gyarapodott a fotó- és tárgygyűjtemény is, melynek eredményeképp 1993-ban fotótörténeti kiállításon tártuk a látogatók elé legféltettebb kincseinket.

A Megelevenedett képek - Egy kisváros a századfordulón kiállításunk kulisszáit is a fényképek, képeslapok adták. Gyűjteményeink fejlesztését, szisztematikus kutatómunkát koncentráltunk erre a kiállításra, ami látványos gyarapodást idézett elő. A rendszerváltás utáni politikai, választási anyagok gyűjtése szintén a gyűjtőmunka szerves részévé vált. Az időszaki kiállítások mellett az új állandó kiállítás előkészítése is folyamatos, a 20. századi világ bemutatására folyamatos gyűjtőmunkát folytatunk. A tárgyi gyűjteményben tízezernél több darab található, bútorok, ruhák, textilek, berendezési tárgyak, érmék, műhelyek, használati tárgyak, zászlók stb. Az archív fotó gyűjteményben 1840-1970 közötti fotókat őrzünk, köztük néhány igen különleges technikával készült felvételt: dagerrotípiát, pannotípiát, kromotípiát stb., valamint számos képeslapot, családi fotót és közéleti eseményekről készült felvételt.

A negatív gyűjtemény tízezernél is több darabja közül kiemelkedik a selyemtörténeti színes üvegdia és a képzőművészeti üvegdia gyűjteményünk, valamint Mutschenbacher kőfaragó üvegnegatívjai. Fegyvergyűjteményünk jelentős részét Wosinsky Mór keleti útjáról hozott különleges darabok képezik. A dokumentumgyűjteményben a 18. századtól kezdődően családi, testületi, céhes iratok, múzeumtörténeti dokumentumok, plakátok, újságok, reklámanyagok találhatók. Az adattárban a kéziratokat, a múzeum működésével kapcsolatos adatokat őrizzük. 

  • www.womm.hu
  •  • 
  • 2024 © Copyright
  •  • 
  • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.09 másodperc