search

A múzeum kiadványainak jegyzéke az alapítástól napjainkig

 • A Tolnavármegyei museum egyesület alapszabályai
  Kiadás éve: 1898
 • Örökségünk: Tolna megye évszázadai: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum állandó kiállítása (CD melléklettel)
  Szerkesztette: Gaál Attila, Gaál Zsuzsanna
  Kiadás éve: 2007
 • A Tolnavármegyei múzeum és múzeum – egylet évkönyve
  Kiadó: A múzeum-egylet
  Kiadás éve: 1902
 • A Tolnavármegyei múzeum kalauza
  Összeállította: Haugh Béla
  Kiadás éve: Kiadás éve: 1902
 • A Tolnavármegyei múzeum könyvtárának katalógusa
  Összeállította: Haugh Béla
  Kiadás éve: 1904
 • Jelentés Tolnavármegye múzeumegyesületének 1905. évi működéséről
  Összeállította: Kovách Aladár, Wosinsky Mór
  Kiadás éve: 1906
 • Tolnavármegye múzeumbizottságának 1904-1905-1906-1907. évi jelentése
  Összeállította: Kovách Aladár, Őrffy Lajos, Wosinsky Mór
  Kiadás éve: 1905-1907
 • Jelentés Tolnavármegye múzeumegyesületének 1907. évi működéséről
  Összeállította: Kovách Aladár, Őrffy Lajos
  Kiadás éve: 1908

A szekszárdi Balogh Ádám Múzeum füzetei

 • A szekszárdi múzeum kőrézkori agyagmécsesei
  Szerző: Mészáros Gyula
  Kiadás éve: 1962
 • Honfoglaláskori sírlelet Nagyszokoly határából
  Szerző: Mészáros Gyula
  Kiadás éve: 1962
 • A Szekszárd-palánki jégkorvégi őstelep
  Szerző: Vértes László
  Kiadás éve: 1963
 • Római kori háziszentély leletek Tamásiból
  Szerző: B.Thomas Edit
  Kiadás éve: 1963
 • A szekszárdi múzeum hetven éve (1895-1965)
  Szerző: Mészáros Gyula
  Kiadás éve: 1966
 • Wosinsky Mór és a szekszárdi múzeum
  Szerző: Mészáros Gyula
  Kiadás éve: 1966
 • Római kori súlyok Tolna megyéből
  Szerző: Soproni Sándor
  Kiadás éve: 1967
 • A népmese katalogizálásának új módszere
  Szerző: Makra Sándor
  Kiadás éve: 1967
 • Népvándorlás kori temetők Szekszárd-Palánkon
  Szerző: Salamon Ágnes
  Kiadás éve: 1968
 • A medinai kora neolithikus leletek
  Szerző: Kalicz Nándor- Makkay János
  Kiadás éve: 1972
 • Vezető a szekszárdi Balogh Ádám Múzeum kiállításaiban: Régészet – Néprajz
  Kiadás éve: 1965
 • A Sárköz népművészete
  Szerkesztette: Andrásfalvy Bertalan, Vadóc Kálmán Kiadó: Bp.: T M Tanács; BBÁM
  Kiadás éve: 1967
 • A krónikás: módszertani füzet
  Szerző: Rosner Gyula – Sipter Gézáné Kiadó: BBÁM; Megyei Könyvtár
 • Szekszárd és környéke törökös díszítésű kerámia emlékei
  Szerző: Mészáros Gyula Kiadó: TM. Tanács; BBÁM
  Kiadás éve: 1968
 • A regölyi aranysír
  Szerző: Mészáros Gyula
  Kiadás éve: 1972
 • “Áll a régi ház még.”: Babits Mihály szülőháza
  Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
  Kiadás éve: 1974

A múzeum önálló kiadványai

 • In memoriam Babits Mihály
  Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1983
 • Illyés és a puszták népe
  Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1983
 • “Áll a régi ház még.” 2. kiadás
  Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
  Kiadás éve: 1983
 • Honismeret, helytörténet, tájházak
  Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1983
 • Szülőföldem: Részletek a Puszták népéből
  Szerző: Illyés Gyula, Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1984
 • In memoriam Illyés Gyula
  Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1985
 • Ozorai füzet 1935-1985
  Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1986
 • Illyés Gyula első iskolája
  Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1987
 • Ozorai Pipo emlékezete
  Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1987
 • Az emberi élet sorsfordulóinak szokásai és hiedelmei három Koppány-menti községben
  Szerző: Bozóki Margit
  Kiadás éve: 1989
 • Puszták, nevek, emberek
  Szerző: Vadas Ferenc
 • Régészeti kutatások Tolna megyében című kiállítás kalauza
  Kiadás éve: 1981
 • Liszt emlékek Szekszárdon
  Szerző: Vendel – Mohay Lajosné
  Kiadás éve: 1986
 • Tolna megye múzeumai 1981-1985
  Szerző: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1986
 • Égtájak utassal. Esszékötet
  Szerző: Csányi László, Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1987
 • A simontornyai vár
  Szerző: Horler Miklós – Tabajdi Márta, Kiadó: TM Tanács; BBÁM
  Kiadás éve: 1987
 • Id. Hollós László élete és munkássága
  Szerző: Szakály Ferenc
  Kiadás éve: 1989
 • Mattioni Eszter album
  Kiadó: TM. Tanács; Városi Tanács; WMMM
  Kiadás éve: 1990
 • Alkotások és pályaképvázlatok egy Tolna megyei tudományos és művészeti lexikonhoz
  Szerző: Marton Zsuzsa – Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1990
 • A Csapó-kúria és a szekszárdi képtár
  Szerző: Szentes András
  Kiadás éve: 1991
 • Babits Mihály: Dallá ringott bennem kétség és láz. Babits Mihály és Török Sophie szekszárdi levelei
  Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1991
 • Rácegrestől Párizsig: Illyés Gyula a pannon ég alatt, 1902-1928
  Szerző: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1992
 • Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz
  Szerkesztette: Vadas Ferenc
  Kiadás éve: 1992
 • Megelevenedett képek: Egy kisváros a századfordulón
  Szerző: Gaál Zsuzsanna – V. Kápolnás Mária
  Kiadás éve: 1996
 • “Áll a régi ház még.” 3. kiadás (Múzeumi füzetek)
  Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
  Kiadás éve: 1998
 • Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt 1314-1525
  Szerző: Szakály Ferenc
  Kiadás éve: 1998
 • Kézművesek, népi iparművészek Tolna megyében
  Szerző: Balázs-Kovács Sándor – Deli Erzsébet
  Kiadás éve: 1999
 • Pannoniai kutatások: A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai (Bölcske, 1998. október 7.)
  Szerkesztette: Gaál Attila
  Kiadás éve: 1999
 • Illyés Gyula könyvtára I.
  Szerző: Takács Mária
  Kiadás éve: 1999
 • Koppány-menti tájszótár
  Szerző: Bozóki Margit, Sz.- Szabó József
  Kiadás éve: 2000
 • Bukovinai székely szőttesek – technikák és mintalapok
  Szerző: Lőrincz Aladárné, Szerkesztette: Deli Erzsébet
  Kiadás éve: 2000
 • Tolna megye évszázadai a régészet tükrében. (Válogatás az elmúlt tíz év ásatási anyagából)
  Szerkesztette: Gaál Attila
  Kiadás éve: 2001
 • A régi vármegyeháza világa: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum állandó kiállítása
  Szerző: Lovas Csilla
  Kiadás éve: 2001
 • Die neolithische Grabergruppe – B1 von Mórágy-Tűzkődomb
  Szerző: Zalai-Gaál István
  Kiadás éve: 2002
 • Illyés Gyula könyvtára II.
  Szerző: Takács Mária
  Kiadás éve: 2002
 • Simontornya Vár (Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtára 138.)
  Szerző: Takács Mária – Horler Miklós, Kiadó: Bp.: Szekszárd: TKM; WMMM
  Kiadás éve: 2003
 • Ozora Várkastély (Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtára 660.)
  Szerző: Takács Mária – Feld István, Kiadó: Bp.: Szekszárd: TKM; WMMM
  Kiadás éve: 2003
 • Illyés Gyula életmű kiállítás (Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtára 687.)
  Szerző: Takács Mária – Vasy Géza, Kiadó: Bp.: Szekszárd: TKM; WMMM
  Kiadás éve: 2004
 • Wosinsky Mór: “… a jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós.” 1854-1907
  Szerkesztette: Gaál Attila
  Kiadás éve: 2005
 • Szekszárd megyei város monografiája
  Összeállította: Vendel István. Szekszárd, 1941., Hasonmás kiadást szerkesztette: Gaál Attila
  Kiadás éve: 2006
 • Liszt emlékek
  Szerző: Vendel-Mohay Lajosné
 • A dzsentri születése
  Szerző: Gaál Zsuzsanna
  Kiadás éve: 2009
 • A bölcskei kikötőerőd. Római kori feliratok és leletek a Dunából
  Kiadás éve: 2009
 • ETE egy elpusztult középkori mezőváros Tolna megyében
  Szerző: Miklós Zsuzsa-Vizi Márta

A szekszárdi Wosinsky Mór (Béri Balogh Ádám) Múzeum évkönyvei

Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek

 • Nyitott kapuk – mesélő tárgyak
  Foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Örökségünk. Tolna megye évszázadai című kiállításához. Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek 1. Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa Grafika: Frankné Sági Apollónia Kiadó: WMMM, Szekszárd
  Kiadás éve: 2008
 • „Zsindelytetős háznak voltam gyermeke”
  Foglalkoztató füzet a Babits Mihály Emlékházhoz. Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek 2. Összeállította: Lovas Csilla Grafika: Frankné Sági Apollónia Kiadó: WMMM, Szekszárd
  Kiadás éve: 2008
 • Nyitott kapuk – mesélő tárgyak
  Foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészeti kiállításához. Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek 3. Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa Grafika: Frankné Sági Apollónia Kiadó: WMMM, Szekszárd
  Kiadás éve: 2009
 • Nyitott kapuk – mesélő tárgyak
  Foglalkoztató füzet általános iskolás diákok számára a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón című állandó kiállításához. Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek 4. Összeállította: Andrásné Marton Zsuzsa Grafika: F
  Kiadás éve: 2010

A szekszárdi múzeum plakátjai

 • III. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia, Budapest, 2008. október 30.
  A plakát készítői: WMMM, Meridián Mérnöki Iroda Kft., MarkCon Informatikai Kft., Pazirik Informatikai Kft.
 • Csalog József emlék-konferencia – Csalog József születésének 100. évfordulója alkalmából, Szentes, 2008. október 8-10.
  A plakát címe: Csalog József Szekszárdon, 1933-1946. Dokumentumok, levelek, újságcikkek. A plakátot összeállította: dr. Vizi Márta A plakát grafikai tervét készítette: Sági Apollónia
 • “Az év kulturális plakátja 2008.” pályázat, 2008. április
  (Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az ARC Kft. pályázata) A plakát készítője: Pazirik Informatikai Kft.
 • ESRI Felhasználói Konferencia, Budapest, 2007. november
  A plakát címe: Egy Tolna megyei avar temető térinformatikai feldolgozása A plakát készítői: WMMM, Meridián Mérnöki Iroda Kft., MarkCon Informatikai Kft., Pazirik Informatikai Kft.

Wosinsky Múzeum kiállításai

 • Szekszárd RETRO. Azok a ’60-as, ’70-es évek…

WOSINSKY KÖNYVEK

 • Wosinsky Könyvek 1.
  A rác/balkáni népesség településtörténete és anyagi kultúrája a hódoltságkori Dél-Dunántúlon
  PDF Címnegyed  
  PDF K. NÉMETH ANDRÁS – MÁTÉ GÁBOR
  Előszó
  9
  PDF BERTÓK GÁBOR – NAGY BALÁZS
  Kora újkori sírcsoport Majsról
  15
  PDF GALLINA ZSOLT – GULYÁS GYÖNGYI
  Balatonig terjedt a Balkán?
  Török kori muszlim temető(k) Fonyód-Bézsenyen
  33
  PDF K. NÉMETH ANDRÁS
  Rác falvak a Tamási-mezőn
  A hódoltságkori, balkáni eredetű népesség falusias településeinek meghatározása törökös-balkáni jellegű fémleletek alapján
  53
  PDF KOVÁCS GYÖNGYI
  Balkániak a hódoltságkori Dél-Dunántúlon
  – a régészet tanúsága
  79
  PDF MOLNÁR ISTVÁN
  Kora újkori temetőrészlet Buzsák határában
  105
  PDF SZABÓ GÉZA – CSÁNYI VIKTOR
  A Balkán felől érkező népekhez köthető újabb 16–18. századi leletek Tolna megyéből
  125
  PDF FÓTI MIKLÓS – SZ. SIMON ÉVA
  Balkáni népességelemek integrációja a hódoltságban: vlahok a szegedi és a koppányi szandzsákban a 16. században
  159
  PDF GOLUB XÉNIA
  A grábóci szerb monostor alapítása a Grábóci krónika tükrében
  187
  PDF MÁTÉ GÁBOR
  Kik a rácok? Az etnicitás kérdései a 16–17. században
  203
  PDF MISKEI ANTAL
  Kevei „rácok” a 15–16. században
  227
  PDF SUDÁR BALÁZS
  Eflákok a mohácsi náhíjében
  249
 • www.womm.hu
 •  • 
 • 2024 © Copyright
 •  • 
 • Minden Jog fenntartva
Az oldal betöltési ideje: 0.01 másodperc